Algemene Ledenvergadering VDGO 2021


Dinsdag 25 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.In totaal waren er 15 belangstellenden digitaal aanwezig. Op vlotte wijze loodste voorzitter Hilbert Stel de leden door de jaaragenda. Het jaarverslag 2020 werd definitief vastgesteld en de financiën zijn door de kascommissie, Harrie Krans en Jan Reinders, in prima orde bevonden en penningmeester Yvette Dijkshoorn kreeg van hen dan ook een pluim voor de uitstekende financiële verslaglegging. Vanuit de aanwezigen zijn nog een aantal goede ideeën gelanceerd, waaronder een grondige opknapbeurt voor de vlaggenmast tegenover CR Gerrie. Het bestuur neemt deze adviezen over en zal er t.z.t een vervolg aan geven.

Daarnaast stond de bijeenkomst in het teken van het afscheid van drie bestuursleden, te weten: Frida Lubbers, Ted Zuidgeest en Hilbert Stel.
Voorzitter Hilbert Stel memoreerde de zeer verdienstelijke deelname van Frida en Ted aan het bestuur tijdens de afgelopen jaren. Frida had o.a. de regievoering bij het ontwerpen en uitleveren van de Grolloo-vlag en de aankoop van
nieuwe AED’s, samen met Ted Zuidgeest. Ted was, samen met Naobers Verglaozen, onder andere de coördinator van de aanleg van de glasvezelkabel voor Grolloo, Vredenheim en Papenvoort.

Penningmeester Yvette Dijkshoorn bedankte op haar beurt namens het bestuur Hilbert Stel voor al de jaren dat hij VDGO op zeer waardige en originele wijze heeft vertegenwoordigd in en buiten Grolloo en leiding heeft gegeven aan VDGO. Er zijn veel zaken in hun bestuursperiode gerealiseerd, waarbij VDGO veelal nauw was betrokken, zoals daar o.a. zijn de aanleg van een deel van het fietspad naar Amen, een geheel vernieuwde Hoofdstraat, aanleg van glasvezelkabel, een splinternieuwe dorpsvlag,nieuwe AED’s bij ’t Markehuis en de kapper, betrokkenheid bij Grolloo Zorgt en ook bij nieuwbouw op de ijsbaan en bij de Lienstukken.

Ook het project de GrollooBoks, een magazine over o.a. Grolloër verenigingen en bedrijven in glossy A5-formaat, is in een vergevorderd stadium en zal later bij alle inwoners in de brievenbus vallen. Als dank voor hun grote inzet ontvingen zij alle drie nog een mooie fles met inhoud.

Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd Alien Poelman en Walter Regeer. De nieuwe rolverdeling zullen we volgende week hier aangeven.

Over grolloo.com

Het aantal bezoekers op www.grolloo.com neemt nog steeds toe. Met bijna 42.000 bezoekers in 2016 mogen we heel tevreden zijn (een derde van dit aantal zien we in juli, de maand van het bluesfestival).

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.

Onder de link "Downloads" kunt u b.v. de jaaragenda en de lijst met secretariaten van de verenigingen vinden.

Kijk ook eens onder "Activiteiten" of "Activiteitenkalender" voor nog meer informatie.