Streektaol in de winkel


Sportblad Streektaol in de winkel 001

Streektaol in de winkel - Week 1


Streektaol in de buurtsuper van Grol

Grolloo - Het “Huus van de Taol” zet zuch in veur de streektaol. Ze probeert op verschillende manier um de streektaol under de andacht te brengen bij de bevolking. Veur de buurtsuper ‘Lekker Makkelijk’in Grol warkt ze met an wat ze saomen met Groller bedacht hebt. Zeuven weken achtermekaor wordt der in de winkel een zin in het Drents op te hangen. De bedoeling is dat klanten de juuste Nederlandse vertaoling op een papiertie schrieft en bij de kassa inlevert. Nao elke week maokt ze een winnaor bekend en nao zeuven weken een totaolwinnaor.
Umdat het idee in Grol bedacht is, mag LekkerMakkelijk de eerste winkel wezen die in Drenthe lös giet met dizze wieze van aandacht vraogen veur oeze Drentse taol. Der bint elke week nuvere priezies te winnen, diels anbeuden deur het Huus van de Taol. Aj dus mensen deur het dörp ziet lopen met een “Huus van de Taol”-pettie op, dan kun ’t maor zo iens een winnaor van de weekpries wezen.
De eerste twee weken zit der op. De winnaor van de eerste week is, nao trekking, Diana Leeuwerik worden. Der waren hiel wat haost goeie inzendings. Deurum kun de raod van wiezen wat strenger wezen. Die van de tweede week is op dit moment van schrieven nog niet bekend.

Week 1 Diana kleinVlnr: Diana, René en Mariska

Um now een veurbeeld te geven is dit de zin van de eerste week west: “Wie bint bliede daj over de zul stapt bint um hier binnen te kommen. Now kuj hen boeten kieken. Nim ie wat slaot met? Beter dat ie dat opvreet dan een toggel sikken.”
Het mag dudelijk wezen dat der hiel wat biezundere antwoorden binnenkommen bint. Hierbij gaf het woord “toggel” de mieste problemen. Het is wel hiel arg helder worden dat aj het Drents niet kent, je de Drent wel iens hielemaol verkeerd begriepen kunt. En aj het wel machtig bint, is het wat um rekening met te hollen.
Aj ‘t zien wult moej maor iens langs gaon en ankommen. Tot de Kerstdaogen kuj nog veuroet. In tied bint ze in Grol al weer met de daarde zin gangs.

 

Wie bint bliede daj over de zul stapt bint um hier binnen te kommen. Now kuj hen boeten kieken. Nim ie wat slaot met? Beter dat ie dat opvreet dan een toggel sikken.

Wij zijn blij dat je over de drempel bent gestapt om hier binnen te komen. Nu kun je naar buiten kijken.
Neem je wat sla mee? Het is beter dat jij dat opeet dan een groep geiten.

De eerste zin is in de verleden tijd.
“Hen boeten kieken” is vertaald: “Naar buiten kijken”.
De eerste zin is in de verleden tijd, dus u of je bent over de drempel gestapt.
Voor toggel kan: groep; troep; heleboel; koppel. Het woord “kudde” is niet goed gerekend.
Daar waar in het Drents “je” wordt gebruikt, kun je dit ook als “u” zien. Ook “jullie” kan gebruikt worden.
Met sikken wordt geiten bedoeld. Echter het woord “sik” bestaat ook in het Nederlands en wordt derhalve goed gerekend.

Priezen klein

De priezen van het Huus van de Taol wordt anvult met priezen oet de winkel en zo onstiet der een nuver pakket van de week.

Metwarking deur De Groller Bok en Jan Hartlief naomens het Huus van de Taol

Streektaol in de winkel - Week 3


Streektaol in de buurtsuper van Grol

Week van 23 t/m 28 november

De zin van de week was:

Aj dommiet in hoes komt en ie bint nog wat vergeten, dan moej ’t vortdaolijk even opschrieven. Wat mus ie ok maor weer hebben? Oh jao, een pak tweibakken en een fles edik.

Wanneer je straks thuiskomt en je bent nog wat vergeten, dan moet je dat direct even opschrijven. Wat moest je ook maar weer hebben? Oh ja, een pak beschuit en een fles azijn.

De meesten hadden “dommiet” wel goed vertaald. Het juiste woord is “straks”, maar heb je nu “zo meteen” ingevuld, dan rekenen we dat niet fout. En we komen meer synoniemen tegen.

“Tweibakken” was wel heel lastig, maar wanneer je weet wat ze in Duitsland tegen beschuit zeggen, dan had je het geweten. In ieder geval is “al sla je me dood” niet het juiste antwoord.

En “edik” is geen ”yoghurt”, maar “azijn”.

“Vortdaodelijk” is “direct”of “dadelijk”. Hierbij heeft het nederlandse dadelijk twee betekenissen. De eerste is volgend Van Dale direct en de tweede straks. We nemen dan maar aan dat de eerste wordt bedoeld.

Kritisch word je wanneer je meerdere bijna hoede antwoorden hebt. Dan is “Wat mus ie” toch echt “Wat moest je (of jij)” en niet “Wat moest ik”. En bij “even opschrieven” is in de vertaling het woord “even” niet meegenomen. Kleine dingen, maar je moet dan wel iets scherper zijn.

Je zult maor de gelukkige wezen. Oet de goede inzendings is Roely Sijbring de gelukkige winnaor worden. Weer iene die der met een schier priezenpakket vandeur giet.

 

Week 3 Roely klein

Vlnr: Mariska, René en Roely

Priezen klein

De priezen van het Huus van de Taol wordt anvult met priezen oet de winkel en zo onstiet der een nuver pakket van de week.

Metwarking deur De Groller Bok en Jan Hartlief naomens het Huus van de Taol

Streektaol in de winkel - Week 2


Streektaol in de buurtsuper van Grol

Week van 16 t/m 21 november

De tweede week van de stried hef een winnaor oplevert die een antwoord geven hef die vrijwel geliek was an de vertaoling zoas wij die op papier staon hebt. Van te veuren heb wij de vertaoling van de zeuven zinnen goed vastlegt vanzölf.

Het gung um de zin:

Aj hier as daarde in de riegel staot, bin wij daor slim wies met. En ach, aj ’t even wachten kunt, heur ie smangs wel wat dörpsneis. Dan hej ok nog wat in ’t maantie aj thoeskomt.

Wanneer je hier als derde in de rij staat, zijn wij daar erg blij mee. En ach, wanneer je even tijd hebt, hoor je soms wel wat dorpsnieuws. Dan heb je ook nog iets te vertellen wanneer je thuis komt.

De pries van dizze week giet naor Gert-Jan Hietbrink. Een hiel nuver pakket mug hij in ontvangst nimmen, met wat priezen van het Huus van de Taol en bosschuppen oet de winkel.

Week 2 Gert Jan klein

Vlnr: René, Mariska en Gert-Jan

“Slim” is “erg”. Zo kun je “slim dom wezen” en dan “ben je erg dom”. “Heel blij” rekenen we ook goed.

De belangrijkste Drentse uitdrukking in bovenstaande tekst is “aj ’t even wachten kunt”. Hiermee wordt niet bedoeld dat je even moet wachten. “Kuj ’t even wachten” wordt in het Nederlands niet begrepen. Hier wordt gevraagd “of je even tijd hebt”.

“Smangs” is “soms”. Het Nederlandse “misschien” heeft toch net een andere betekenis.

“Dan heb je nog wat in ’t maantie” is inderdaad letterlijk “dan heb je nog wat in je mandje”. Het is echter een uitdrukking, waarmee bedoeld wordt dat je nog wat dorpsnieuws te vertellen hebt. Een dorpswinkel is een belangrijke schakel waar het gaat om sociale contacten.

Daar waar wij in de Nederlandse vertaling “wanneer” hebben staan, hebben vrijwel alle inzendingen hier het woord “als” gebruikt.

 

Priezen klein

De priezen van het Huus van de Taol wordt anvult met priezen oet de winkel en zo onstiet der een nuver pakket van de week.

Metwarking deur De Groller Bok en Jan Hartlief naomens het Huus van de Taol

Streektaol in de winkel - belangriek neis


Streektaol in de buurtsuper van Grol

Aj de oetslaogen een beetie volgt, zuj haost kunnen denken welke kaant as ’t opgiet met de hoofdpries, maor dan hej ’t gloepens mis. Elke briefie dat inleverd wordt, wordt naokeken en elk briefie kreg een ciefer. Aj dus vaoker met an doet, wordt de punten bij mekaor optelt. En dat kun wij wel verklappen, der bin verscheiden die met bovenan staot en die nog gien weekpries wunnen hebt. Der bint dus lui die al twee keer alles goed hadden, maor deur de loting boeten de boot valt. Dizze mensen staot bij de eerste tien. Die maokt under andere dus kans op een jaor lang abonnement op Zinnig, het tiedschrift van het Huus van de Taol. Hierin hef ok Martijje heur column en is zeker de muite weerd.
Ie begriept wel daj dus gewoon deur moet gaon met inleveren.... en punten scoren!

 

Metwarking deur De Groller Bok en Jan Hartlief naomens het Huus van de Taol

Over grolloo.com

Het aantal bezoekers op www.grolloo.com neemt nog steeds toe. Met bijna 42.000 bezoekers in 2016 mogen we heel tevreden zijn (een derde van dit aantal zien we in juli, de maand van het bluesfestival).

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.

Onder de link "Downloads" kunt u b.v. de jaaragenda en de lijst met secretariaten van de verenigingen vinden.

Kijk ook eens onder "Activiteiten" of "Activiteitenkalender" voor nog meer informatie.