4 MEI HERDENKING

 

2024 herdenking Grolloo4 MEI HERDENKING BIJ DE VREDESBOOM

De zon scheen op deze zaterdagavond. 's Middags zag het er nog anders uit, maar als organisatie zijn we heel tevreden. De stille tocht verliep heel mooi met twee omfloerste trommels voorop. Muziekvereniging Crescendo en zangvereniging Vriendenkring omlijstten de sprekers met stemmige muziek en zang.

Toespraken waren er na een woord van welkom door Bertus Reinders door voorganger Gerhard ter Beek en namens de gemeente Aa en Hunze, fractievoorzitter GL, Marie Claire Neesen. De polarisatie in onze samenleving en de huidige oorlogen kenmerkten de toespraken, waarbij het herdenken van alle gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog en de gevechtshandelingen daarna niet werden vergeten.

Vrede bij de VredesboomLeuk was ook de bijdrage van Sanne en Nyke namens OBS De Drift. Op originele wijze lazen zij een door hun zelf geschreven tekst voor en ook zij revereerden aan het belang van vrede.

Het taptoe-signaal werd geblazen door Patricia Bouwers. En dan 2 minuten stil. En op een enkele vogel na was het ook heel stil.

Dan wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen. Er worden bloemen gelegd. Annelies Klaassen en Henk Meems namens de Vereniging voor Volksvermaken en het 4 mei-comité, Marie Claire Neesen namens de gemeente Aa en Hunze, Sanne en Nyke namens de school, gevolgd door de aanwezige kinderen en leerkracht Jorien Burggraaf. Vervolgens kan de rest van de aanwezigen gebruikmaken van de gelegenheid.

Afsluitend is er koffie of thee, voor de kinderen limonade, in de pastorietuin.

Wanneer daarna alles is opgeruimd, zit deze editie er op. Dankbaar kijken we terug. Goed en respectvol verlopen, vele complimenten waren ons deel. Dankbaar ook dat zoveel mensen aanwezig waren om met ons te gedenken en stil te staan bij vrede en vrijheid.

Foto's en enkele korte filmpjes zijn te vinden via deze link: FOTO's

Over grolloo.com

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

 Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.