logo-sinds-2002-GT                     

Verlag 22 mei 2018

We hebben een goed bezochte bijeenkomst gehad. Altijd jammer dat een aantal verenigingen niet aanwezig konden zijn, maar de inbreng van de aanwezigen mocht er zijn. E.e.a.  heeft geleid tot een enquete, welke naar de verenigingen gaat. Hierin wordt om standpunten gevraagd t.a.v. een aantal openstaande vragen. In een later stadium komen we met een uitwerking.

Voor het verslag van de vergadering klikt u hier.

Bent u geinteresseerd in de enquete, dan klikt u hier.

Tijdens de vergadering kwam de privacywet aan de orde. De VDGO heeft hier haar beleid weergegeven. Wellicht een voorbeeld voor andere verenigingen.

 


Monument Zuivelindustrie Grolloo

metselenmuur-002Nieuwe publicatieborden, een nieuw bankje aan de Schoonloerstraat, de piketpaaltjes en een informatiebordje aan de Voorstreek zijn allemaal geplaatst op 21 en 22 september 2012. Aangezien het hele dorp het al druk had met voorbereidingen voor het school- en volksfeest en er ook nog eens een Roodshow van de brandweer in het dorp was, zijn de werkzaamheden door een kleine groep vrijwilligers uitgevoerd. Voor een deel was dit dus de aanzet, want het monument moet nog gemetseld worden.

Inmiddels is het zover dat het monument - op een klein afwerkpuntje na - gereed is. Door Bart Ek, Eric Mulder en Henk Zeelenberg heeft dit monument vorm gekregen.

Klik op de foto voor meer foto's van onze activiteiten.


 

Onder de naam “Schouders er onder” had Henk een project aangemeld bij Burendag van het Oranjefonds. Deze was goedgekeurd. Grolloo Totaal (in dit geval Henk Zeelenberg en Bertus Reinders) zijn bezig geweest met een project, waaronder ook een monument ter herinnering aan de voormalige melkfabriek aan de Schoonloërstraat. We waren al enige tijd in het bezit van de plaquette, welke zich op de buitenmuur van de fabriek bevond. Deze plaquette is opnieuw aangebracht, maar dan in de muur van het monument.

Aangezien aan de Schoonloërstraat geen plaats is, is voor de Voorstreek gekozen. Hier staat al de “Boer met melkbus” ter herinnering aan het eerste stoom gedreven melkfabriekje. Overleg met de aanwonenden heeft plaatsgevonden. Het idee werd enthousiast ontvangen en men was zeer content met de mogelijkheid tot inspraak. De betrokkenheid is groot.

Op Burendag – in ons geval op 21 en 22 september a.s. – gingen we aan de slag met delen uit onderstaand project en willen we piketpaaltjes slaan t.p.v. het monument. Het echte werk hing sterk af van de binnenkomst van fondsen. Het Oranjefonds had inmiddels toegezegd, maar ook de Boermarke.

Een ander deel van het project:

Hieronder viel onder andere het plaatsen van drie nieuwe informatieborden (voor aanplakbiljetten en ter vervanging van de huidige) en het plaatsen van een bankje. Het vorige bankje is vergaan.

We hebben een nieuw bankje geplaatst aan de Schoonloërstraat bij het nieuwe informatiebord. (Locatie ter hoogte van het wandelpad naar de Heetlagendijk)

Een ander bankje stond aan de Voorstreek. Deze was aangeboden door Vrouwen van nu bij het opheffen van deze vereniging in Grolloo en Schoonloo. Tijdens een jaarwisseling is dit bankje (volledig hardhout) totaal vernield. Inmiddels is dit bankje in zijn oude staat teruggebracht. Het bankje is in de verf gezet door Mevr. L. Reinders, waar het gedurende de wintermaanden ook in opslag is.

Wij zijn drie jaar bezig geweest met de uitwerking van diverse zaken en hebben nu een slag geslagen.


Werkgroep Grolloo Totaal bestaat 10 jaar

Op 21 maart 2002 is het initiatief genomen alle verenigingen uit te nodigen om te praten over een gezamelijke activiteitenkalender op een website van en voor Grolloo. Op 16 april van dat jaar kwamen de verenigingen weer bijeen en werd besloten om het unieke concept van Grolloo Totaal (een werknaam die is gebleven) een kans te geven. Nu 10 jaar na dato zorgt de werkgroep voor deze website, de activiteitenkalender en de publicatie daarvan, de welkomstborden, de informatieborden, diverse (picknick-)banken en de monumenten. De monumenten betreffen de trambaanherinneringen, de boer met melkbus, de steen bij de vredesboom en gewerkt wordt aan een monument voor de voormalige zuivelindustrie in Grolloo.

Grolloo Totaal

samenwerking tussen 17 Grolloër verenigingen

een werkgroep van
Vereniging Dorpsbelangen
Grolloo en Omstreken

 

Werkgroepsamenstelling

 • Bertus Reinders
 • Henk Zeelenberg
 • Harry Krans

Werkomschrijving


Vergaderingen leden Grolloo Totaal

 

 

Activiteitenkalender


Als onderdeel van het Grolloo Totaal project is de activiteitenkalender wellicht het belangrijkste. Een juiste afstemming van de activiteiten in en om het dorp Grolloo kan belangrijk zijn voor alle deelnemende partijen. Tevens biedt dit voor de bevolking een mooi overzicht van wat er allemaal wel niet te doen is in Grolloo en omstreken.

Dorpskalender, een activiteitenkalender voor Grolloo en omstreken.
Deze wordt onderhouden door de werkgroep.


Gegevens welke kunnen worden vermeld in de kalender:

  • Activiteiten van deelnemende verenigingen en instellingen.
  • Activiteiten van niet-deelnemers, maar van algemeen belang.
  • Activiteiten welke openbaar zijn. (b.v. open huis of tentoonstelling van particulier of commerciële instelling)
  • Activiteiten die niet openbaar zijn, maar waarvan kan worden gesteld dat vermelding voorkomt dat andere activiteiten op dit tijdstip worden gepland.
  • Activiteiten in en om Grolloo van commerciële bedrijven. Tegen een vergoeding van € 5,00 per vermelding.
  • Evenementen in de omgeving, die van invloed kunnen zijn op eventueel in Grolloo en omstreken te organiseren activiteiten. (b.v. TT-races; jaarmarkten; fiets4daagse etc.)
  • Tenzij betrokken instelling of vereniging bezwaar maakt tegen publicatie van haar gegevens zullen gegevens worden overgenomen uit de plaatselijke media.
  • Nationale en/of christelijke feestdagen zullen worden vermeld.

Over grolloo.com

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

 Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.