De Boermarke Grolloo

boerhoornDe Boermarke is in Drenthe een oud begrip, en dateert uit vroegere jaren toen de landerijen bij een dorp nog gemeenschappelijk bezit waren, die door de Boermarke werden beheerd. De opdeling van de Boermarke Grolloo heeft plaats gehad in 1859, wat betekende dat er een overgang was van gemeenschappelijk naar particulier grondbezit. Hierdoor veranderden de taken van de Boermarke. Het bestuur van de Boermarke bestaat uit 3 volmachten. De Boermarke is in het bezit van een "boerhoorn". Hier werd vroeger veel op geblazen ter aankondiging van boerwerken. Het werk van de Boermarke bestaat tegenwoordig in hoofdzaak uit:

  • Het verhuren van het jachtveld.
  • Het verhuren van een veewagen.

Uit de geldmiddelen zijn voorheen vaak schenkingen en bijdragen gedaan aan algemene voorzieningen in het dorp, zoals o.a. verharding van wegen, aanleg van het sportveld, het Markehuis, de restauratie van de kerk e.d. Tegenwoordig worden de opbrengsten hoofdzakelijk uitgekeerd aan de grondeigenaren. De Boermarke is ook in het bezit van enkele oude films. ledere 10 jaar wordt er in opdracht van de Boermarke een film gemaakt over het boermarkegebied.

Dossiernummer: DRE00013 uit het Rechtspersonenregister

Genootschap:

Boermarke

Statutair:

- Naam:

Grolloo

- Plaats:

Grolloo

- Land:

Nederland


Handelsnaam:

Grolloo

Datum inschrijving:

01-03-2004

Laatste mutatie:

 

Correspondentieadres:

Amerweg64, 9444 TG Grolloo

Telefoon:

 

E-mail:

boermarke(apestaartje)grolloo.com

Website:

https://www.grolloo.com/verenigingen/boermarke.html

Activiteiten:

-

Historie:

-

 

Aanduiding "bestuurder":
  Het Burgelijk Wetboek, boek 2, over rechtspersonen, noemt slechts de term   "bestuurder" voor een functionaris, die bevoegd is ofwel   zelfstandig, danwel gezamenlijk met de andere bestuurders, bevoegd.
  In het geval van de Boermarke, op grond van het oude landrecht van   "d´Olde Lantschap", heet een dergelijke bestuurder: de "volmacht".   Het collectief van gezamenlijk bevoegde bestuurders van een Boermarke heet   van oudsher de   "volmachten".


De volmachten van deze Boermarke zijn:

 

Naam:

Ebbinge

Voorna(a)m(en):

Roelof

Adres:

Amerweg 48, 9444 TG Grolloo

Geboortedatum, -plaats:

07-07-1961, Beilen

Functie:

voorzitter

Datum in functie treding:

01-01-2004

Bevoegdheid:

bestuurder, gezamenlijk   bevoegd met andere bestuurders

 

Naam:

Reinders

Voorna(a)m(en):

Jan

Adres:

Vredenheim 12, 9445 XH   Vredenheim

Geboortedatum, -plaats:

09-04-1961, Rolde

Functie:

secretaris/penningmeester

Over grolloo.com

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

 Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.